Denominación

“Proxecto ABRINDO CAMIÑOS”: Obradoiros de acción socioeducativa con menores en situación de vulnerabilidade social

Contidos

 • Apoio Escolar
 • Activación saudable
 • Actividades de lecer e tempo libre
 • Educación en habilidades sociais
 • Apoio, orientación e intervención familiar

Obxecto

 • Os obradoiros de atención social preventiva con menores en risco de exclusión social derivados/ as do servizo Sociocomunitario, busca satisfacer as carencias básicas e potenciar todas as capacidades para lograr a inserción, o pleno desenvolvemento, integración e participación na vida social e persoal
 • Preténdese propiciar unhas condicións favorables, que incidan en actitudes e hábitos persoais adecuados e que preveñan a aparición de situacións de risco e escasa integración social, mellorando as relacións familiares e coa contorna, fomentando a saúde en todas as súas dimensións, favorecendo unha mellora da autoestima, os hábitos de vida e a adquisición de competencia social e realizando un traballo de compensación educativa

Datas

Instalacións

Lugar

Horario

, ,

Persoas destinatarias

Taxa

De balde

Unidade tramitadora

Prazo e lugar da solicitude

As solicitudes poderán presentarse no rexistro municipal.

O prazo de presentación de solicitudes abrirase o día 20 de setembro ata esgotar prazas.

Forma de selección das persoas participantes

Derivación a través do servizo Sociocomunitario

Observacións

 • O Concello reservase a posibilidade de anular esta actividade, no caso de que non se cubra o 60% da participación prevista
 • O alumnado seleccionado, será informado telefonicamente da súa admisión.
 • O alumnado terá que comprometerse a cumprir as normas do curso.
 • Deberase indicar na solicitude, o centro de ensino no que se está matriculado.
 • O número de prazas por grupo adaptaranse ás medidas de prevención específicas establecidas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivadas do COVID-19 na comunidade autónoma de Galicia.

Documentación a presentar coa solicitude

 • Anexo II: Autorizacións
 • DNI da persoa que vai participar na actividade
 • Informe educativo ou social

Información

Concello de Narón

Servizo Sociocomunitario

Praza de Galicia S/N

15570 Narón

981 337700 ext 1111/1108/1109