Denominación

Clases de español para persoas estranxeiras.

Contidos

Aulas semanais de español básico para persoas que non dominan a lingua.

Todos os xoves na biblioteca, en horario de 19:30 a 21:00 horas.

Obxecto

  • Facilitar a aprendizaxe da lingua española ás persoas estranxeiras.
  • Favorecer a inclusión social de persoas doutros países con outras culturas e relixións.
  • Cumprir a función social da biblioteca pública creando vínculos entre as persoas usuarias.
  • Facilitar o acceso ao mundo laboral de persoas en desvantaxe.

Datas

Lugar

Horario

Persoas destinatarias

Información sobre a solicitude

Biblioteca pública municipal de Narón:

981382173

biblioteca.central@naron.es

Unidade tramitadora