Denominación

Club de lectura feminista.

Contidos

Xuntanzas bimensuais para comentar lecturas de temática feminista. As lecturas son propostas por unha persoa coordinadora.

Dous xoves ao mes, en horario de 18:00 a 19:30 horas. A partir da tempada 2021/2022 a modalidade das xuntanzas mensuais será unha virtual e outra presencial.

Obxecto

  • Promover a lectura entre as persoas usuarias.
  • Debater sobre a situación das mulleres na sociedade, na cultura, na política…
  • Proporcionar ferramentas para o apoderamento feminino.
  • Cumprir a función social da biblioteca pública creando vínculos entre as persoas usuarias.
  • Servir de nexo para persoas coas mesmas inquedanzas en torno ao feminismo.

Datas

Lugar

,

Horario

Persoas destinatarias

Información sobre a solicitude

Biblioteca pública municipal de Narón:

981382173

biblioteca.central@naron.es

Unidade tramitadora