Denominación da actividade ou programa: COMPETENCIAS PARA O EMPREGO

Contidos

 • Autocoñecemento
 • Motivación e empoderamento
 • Obxectivos profesionais
 • Perfil laboral ao que se quere optar e situación do mercado
 • Técnicas de busca de emprego
 • Ferramentas na procura de emprego
 • Seguimento das candidaturas presentadas
 • Incorporación ao posto de traballo
 • Autoemprego
 • Formación profesional como mellora de oportunidades
 • Novas tecnoloxías

Obxecto

Promover, fomentar e desenvolver competencias e habilidades básicas que permitan ás mulleres acceder ao mercado laboral e realizar unha procura de emprego activa, así como a integrarse na sociedade de forma plena.

Datas

Instalacións

Lugar

Horario

, ,

As quendas dos dous grupos de Competencias/ESA asignaranse atendendo ao horario dispoñible das usuarias inscritas por motivos de conciliación e polas materias a preparar en cada grupo, facendo os mesmos o máis homoxéneos posible.

Persoas destinatarias

Unidade tramitadora

Máis información

Se desexas participar na actividade, preme no seguinte botón para acceder á sede electrónica e información complementaria:

Denominación da actividade ou programa: VOLVE A CLASE

Contidos

 • Alfabetización
 • Preparación das probas de competencia clave niveis 2 e 3
 • Preparación das probas de acceso a ciclos/ESA
 • Ensinanza en español e galego para inmigrantes

Obxecto

Realizar accións educativas e socioeducativas, que permita ás beneficiarias a súa integración na sociedade dende un enfoque de xénero e que lles permita acadar unha formación, especialmente as que se atopan en situación de vulnerabilidade , atendendo a súa diversidade.

Datas

As quendas dos dous grupos de Competencias/ESA asignaranse atendendo ao horario dispoñible das usuarias inscritas por motivos de conciliación e polas materias a preparar en cada grupo, facendo os mesmos o máis homoxéneos posible.

Instalacións

Lugar

Horario

, ,

Persoas destinatarias

Unidade tramitadora

Máis información

Se desexas participar na actividade, preme no seguinte botón para acceder á sede electrónica e información complementaria: