Denominación

Obradoiros de iniciación á lingua inglesa para alumnado de educación primaria

Contidos

Os obradoiros de iniciación á lingua inglesa, enmárcase dentro de PROMEDEX (Programa Municipal de Educación Extraescolar) do Concello de Narón.

Os contidos a tratar nos obradoiros, son os seguintes:

 • Contar elementos e preguntar cuantos hai.
 • Identificación e descrición de animais, persoas, obxectos, paisaxes etc.
 • Rexeitar ou aceptar suxestións, ofrecementos.
 • Poder contar as actividades que un sabe facer e cales son as súas actividades preferidas.
 • Localizar elementos co uso de preposicións.
 • Identificar e presentar persoas.
 • Saber dar datos persoais e presentarse .
 • Vocabulario relacionado con lecer e tempo libre, comida, roupa, tendas, profesións etc.
 • Tomar parte nunha conversación comunicando tarefas simples e habituais.
 • Pedir e dar información simple sobre temas e actividades familiares.
 • Utilizar unha serie de frases e expresións para describir de forma sinxela á súa familia e -compañeiros de clase e a súa contorna próxima.
 • Describir de maneira sinxela as actividades e rutinas diarias que realiza.

Obxecto

No obradoiro, o alumnado de primaria aprenderá a desenvolver conceptos en relación coa gramática, o vocabulario e a comprensión lectora.

Datas

Lugar

Persoas destinatarias

Unidade tramitadora

Máis información

Se desexas participar na actividade, preme no seguinte botón para acceder á sede electrónica e información complementaria: